KOSZENIE W ALEJKACH

PRZYPOMINAMY PAŃSTWU O OBOWIĄZKU KOSZENIA I UTRZYMANIA W PORZĄDKU I ESTETYCZNYM STANIE TERENÓW PRZYLEGŁYCH BEZPOŚREDNIO DO DZIAŁEK, W OPARCIU O PKT. 3 PAR. 67. ROZDZ. VII REGULAMINU ROD Z 28 CZERWCA 2018 ROKU.

W SZCZEGÓLNOŚCI PROSIMY O NIEOGRANICZANIE SIĘ DO KOSZENIA TYLKO TERENU UŻYTKOWANEJ DZIAŁKI.

PROSIMY O KOSZENIE TAKŻE W ALEJCE PRZY DZIAŁCE.

DZIĘKUJEMY 😊