OGŁOSZENIE DOT. OPŁAT ZALICZKOWYCH

DZIAŁKOWCY, KTÓRZY NIE OTRZYMALI INFORMACJI
DOT. NALICZEŃ ZALICZKOWYCH,

PROSZENI SĄ O KONTAKT Z ZARZĄDEM W ŚWIETLICY OGRODU LUB

TELEFONICZNIE NA NUMER 503 481 739 CODZIENNIE PO GODZ. 16:00