Włamania na ogrodzie

W ostatnich dniach na terenie naszego ogrodu doszło do kilku włamań do altanek działkowców, aktów wandalizmu oraz kradzieży. W związku z powyższym uczulamy Wszystkich działkowców przebywających na swoich działkach, aby zwracali szczególną uwagę na osoby nieznane, obce. Prosi się o […]