Włamania na ogrodzie

W ostatnich dniach na terenie naszego ogrodu doszło do kilku włamań do altanek działkowców, aktów wandalizmu oraz kradzieży. W związku z powyższym uczulamy Wszystkich działkowców przebywających na swoich działkach, aby zwracali szczególną uwagę na osoby nieznane, obce. Prosi się o zabezpieczenie altan podczas swojej obecności na ogrodzie, a szczególnie gdy wyjeżdżamy z działki i jeśli jest taka możliwość, wywożenie cennych rzeczy. PROSIMY O ZAMYKANIE FURTEK ORAZ BRAM WJAZDOWYCH DO OGRODU PRZEKRĘCAJĄC ZAMEK KLUCZEM.
Wszystkie nieprawidłowości i spostrzeżenia można również zgłaszać przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, która może ukierunkować czujność Policji na nasz ogród.
Poniżej podajemy link do zgłaszania.

https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

Nie bądźmy bierni na takie zdarzenia!