Aktualności

Opłaty dla działkowców i terminy ich wnoszenia uchwalone na Walnym Zebraniu ROD im. “Bielany Wzgórze”  w dniu 14.05.2022 r. 

 1.  UCHWAŁA NR 04/2022 Walnego zebrania sprawozdawczego ROD im. “Bielany Wzgórze”  w Elblągu z dnia 14 maja 2022 roku w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia w roku 2022 – wysokość opłaty: 0,47 zł /m2, termin wnoszenia opłaty: 30 czerwca 2022 r. 
 2. UCHWAŁA NR 05/2022 Walnego zebrania sprawozdawczego ROD im. “Bielany Wzgórze”  w Elblągu z dnia 14 maja 2022 roku w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia w roku 2022 – opłata energetyczna w roku 2022:  
  1. 25 zł od działki w ROD na której dokonano odczytu z podlicznika, opłatę wnosi się  w terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku, 
  2. 110 zł od działki w ROD na której nie było możliwości dokonania odczytu z podlicznika, opłatę wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku. 
 3. UCHWAŁA NR 05A/2022 Walnego zebrania sprawozdawczego ROD im. “Bielany Wzgórze”  w Elblągu z dnia 14 maja 2022 roku w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty za zużycie wody w roku 2021 – wysokość opłaty: 2,80 zł /m3, termin wnoszenia opłaty: 30 czerwca 2022 r., dla działek, które nie posiadają licznika wody – opłata ryczałtowa 100 zł, termin wnoszenia opłaty: 30 czerwca 2022 r. 
 4. UCHWAŁA NR 06/2022 Walnego zebrania sprawozdawczego ROD im. “Bielany Wzgórze”  w Elblągu z dnia 14 maja 2022 roku w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty za wywóz śmieci z terenu ROD w 2022 rokuwysokość opłaty: 54 zł, termin wnoszenia opłaty: 30 czerwca 2022 r. 
 5. UCHWAŁA NR 08/2022 Walnego zebrania sprawozdawczego ROD im. “Bielany Wzgórze” w Elblągu z dnia 14 maja 2022 roku w sprawie realizacji zadania remontowego – wysokość opłaty: 100 zł, termin wnoszenia opłaty: 30 czerwca 2022 r. 

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze ROD im. “Bielany Wzgórze”  w dniu 28 sierpnia 2021 r. podjęło uchwały w następujących sprawach: 

 • Wysokości opłaty ogrodowej w roku 2022 – 0,47zł / m2 – opłatę wnosi się do dnia 30 czerwca 2021 r. 
 • Wysokości opłaty energetycznej na rok 2022 – kwota ustalona na podstawie różnicy pomiędzy wskazaniami głównego licznika a sumą wskazań wszystkich podliczników – opłatę wnosi się do dnia 30 czerwca 2022 r. 
 • Wysokości opłaty wodnej w roku 2021 – 2,80zł / m3 – opłatę wnosi się do dnia 30 czerwca 2022 r. 
 • Wysokości opłaty wodnej dla działek, które nie posiadają licznika wody – wysokość opłaty ryczałtowej wynosi 100 złotych za rok rozliczeniowy.
 • Wysokości opłaty za wywóz śmieci – wysokość kwoty ustalona na podstawie sumy faktur z roku 2021 – opłatę wnosi się do dnia 15 grudnia 2021 r. 
 • Wysokości opłaty za zużytą energię elektryczną – wysokość stawki za 1 KWh ustalona na podstawie faktur z roku 2021 r. – opłatę wnosi się do dnia 15 grudnia 2021 r. 
 • Wysokości partycypacji w sprawie zadania remontowego – 10 zł od działki  opłatę wnosi się do dnia 15 grudnia 2021 r. 
 • Wysokości partycypacji w sprawie zadania inwestycyjnego – 16 zł od działki – opłatę wnosi się do dnia 15 grudnia 2021 r. 

Zarząd ROD im. Bielany Wzgórze


W dniach 8 – 9 maja 2021 r. (sobota-niedziela) w godzinach od 12:00 do 15:00 w świetlicy ogrodu  będą drukowane informacje dotyczące zaliczkowych opłat za działkę w roku 2021.  Dotyczy to szczególnie tych działkowców, z którymi nie ma kontaktu telefonicznego lub mailowego.  Informacje o zaliczkowych naliczeniach są już wysyłane drogą mailową bądź sms-em.

Zarząd ROD im. Bielany Wzgórze


Hydrofornia w sezonie 2021 będzie uruchamiana nie wcześniej niż 10 kwietnia 2021 r. Prosi się działkowców o sprawdzenie swojej instalacji wodnej, zakręcenie kranów/zaworów.

Zarząd ROD im. Bielany Wzgórze