Aktualności

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze ROD im. “Bielany Wzgórze”  w dniu 28 sierpnia 2021 r. podjęło uchwały w następujących sprawach: 

  • Wysokości opłaty ogrodowej w roku 2022 – 0,47zł / m2 – opłatę wnosi się do dnia 30 czerwca 2021 r. 
  • Wysokości opłaty energetycznej na rok 2022 – kwota ustalona na podstawie różnicy pomiędzy wskazaniami głównego licznika a sumą wskazań wszystkich podliczników – opłatę wnosi się do dnia 30 czerwca 2022 r. 
  • Wysokości opłaty wodnej w roku 2021 – 2,80zł / m3 – opłatę wnosi się do dnia 30 czerwca 2022 r. 
  • Wysokości opłaty wodnej dla działek, które nie posiadają licznika wody – wysokość opłaty ryczałtowej wynosi 100 złotych za rok rozliczeniowy.
  • Wysokości opłaty za wywóz śmieci – wysokość kwoty ustalona na podstawie sumy faktur z roku 2021 – opłatę wnosi się do dnia 15 grudnia 2021 r. 
  • Wysokości opłaty za zużytą energię elektryczną – wysokość stawki za 1 KWh ustalona na podstawie faktur z roku 2021 r. – opłatę wnosi się do dnia 15 grudnia 2021 r. 
  • Wysokości partycypacji w sprawie zadania remontowego – 10 zł od działki  opłatę wnosi się do dnia 15 grudnia 2021 r. 
  • Wysokości partycypacji w sprawie zadania inwestycyjnego – 16 zł od działki – opłatę wnosi się do dnia 15 grudnia 2021 r. 

Zarząd ROD im. Bielany Wzgórze


W dniach 8 – 9 maja 2021 r. (sobota-niedziela) w godzinach od 12:00 do 15:00 w świetlicy ogrodu  będą drukowane informacje dotyczące zaliczkowych opłat za działkę w roku 2021.  Dotyczy to szczególnie tych działkowców, z którymi nie ma kontaktu telefonicznego lub mailowego.  Informacje o zaliczkowych naliczeniach są już wysyłane drogą mailową bądź sms-em.

Zarząd ROD im. Bielany Wzgórze


Hydrofornia w sezonie 2021 będzie uruchamiana nie wcześniej niż 10 kwietnia 2021 r. Prosi się działkowców o sprawdzenie swojej instalacji wodnej, zakręcenie kranów/zaworów.

Zarząd ROD im. Bielany Wzgórze