Informacje

Konto bankowe ROD im. „Bielany Wzgórze” w Elblągu

Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy

NR: 35 8297 0008 0002 9001 2000 0010