Opłaty

  1. Wysokość opłaty ogrodowej w roku 2022 – 0,47zł / m2 – opłatę wnosi się do dnia 30 czerwca 2021 r.
  2. Wysokość opłaty energetycznej na rok 2022 – kwota ustalona na podstawie różnicy pomiędzy wskazaniami głównego licznika a sumą wskazań wszystkich podliczników – opłatę wnosi się do dnia 30 czerwca 2022 r.
  3. Wysokość opłaty wodnej w roku 2021 – 2,80zł / m3 – opłatę wnosi się do dnia 30 czerwca 2022 r.
  4. Wysokość opłaty wodnej dla działek, które nie posiadają licznika wody – opłata ryczałtowa 100 złotych za rok rozliczeniowy.
  5. Wysokość opłaty za wywóz śmieci – wysokość kwoty ustalona na podstawie sumy faktur z roku 2021 – opłatę wnosi się do dnia 15 grudnia 2021 r.
  6. Wysokość opłaty za zużytą energię elektryczną – wysokość stawki za 1 KWh ustalona na podstawie faktur z roku 2021 r. – opłatę wnosi się do dnia 15 grudnia 2021 r.
  7. Wysokość partycypacji w sprawie zadania remontowego – 10 zł od działki – opłatę wnosi się do dnia 15 grudnia 2021 r.
  8. Wysokość partycypacji w sprawie zadania inwestycyjnego – 16 zł od działki- opłatę wnosi się do dnia 15 grudnia 2021 r.